ANBI

Naam
Stichting Grrroen in Kronenburg
RSIN/Fiscaal nummer:
851373203
Contactgegevens:
Stichting Grrroen
Voorzitter Jeroen Reussing
Schepen te Boeckoppad 55
6831 HR Arnhem
Kamer van koophandel 54615976
ING bank 6079380 NL98INGB0006079380 INGBNL2A6079380 – STICHTING GRRROEN IN KRONENBURG

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: Jeroen Reussing
Penningmeester: Ronald Wiedemeyer
Secretaris: Christine Lam

beleidsplan
GRRR!!! Grrroen in Kronenburg. Dit staat voor samen de tanden zetten in meer kleur en groen in de wijk Kronenburg. Waarom Grrroen in Kronenburg? Bewoners zeggen: “we willen meer kleur en groen zien in onze wijk.” Dat is de gezamenlijke drijfveer. Over groen hebben de bewoners ook ideeën.Grrroen beschikt over een eigen website, heeft een eigen logo, een netwerk op sociale media, T-shirts met het logo etc. Grrroen nodigt bewoners uit die ideeën uiteenlopend van gevelgroen tot muurschilderingen in de wijk te realiseren. Belangrijk is dat initiatiefnemers medestanders en mede-uitvoerders zoeken voor een idee. En dat het beheer geregeld is. Grrroen in Kronenburg is een samenwerking van bewoners, corporaties, opbouwwerk en gemeente. Professionals en actieve bewoners coachen medebewoners in de realisatie van het idee. De financiering van de ideeën komt uit het opgerichte Grrroenfonds. De stichting Grrroen met een bestuur van bewoners werft hiervoor fondsen.

beloningsbeleid

Daadwerkelijk gemaakte kosten kunnen bestuursleden declareren.

doelstelling

GRRR!!! Grrroen in Kronenburg. Dit staat voor samen de tanden zetten in meer kleur en groen in de wijk Kronenburg. Waarom Grrroen in Kronenburg? Bewoners zeggen: “we willen meer kleur en groen zien in onze wijk.” Dat is de gezamenlijke drijfveer. Over groen hebben de bewoners ook ideeën.Grrroen beschikt over een eigen website, heeft een eigen logo, een netwerk op sociale media, T-shirts met het logo etc. Grrroen nodigt bewoners uit die ideeën uiteenlopend van gevelgroen tot muurschilderingen in de wijk te realiseren. Belangrijk is dat initiatiefnemers medestanders en mede-uitvoerders zoeken voor een idee. En dat het beheer geregeld is. Grrroen in Kronenburg is een samenwerking van bewoners, corporaties, opbouwwerk en gemeente. Professionals en actieve bewoners coachen medebewoners in de realisatie van het idee. De financiering van de ideeën komt uit het opgerichte Grrroenfonds. De stichting Grrroen met een bestuur van bewoners werft hiervoor fondsen.

verslag van de uitgeoefende activiteiten

zie Projecten

financiële verantwoording
Waar gaat uw bijdrage naar toe?

Projecten 2014
Geveltuinen Schepen Doorninckpad € 442,20
Opening Prieeel € 250,00
Prieel opknappen € 3.652,95
Plantenmarkt  € 662,42

In het jaar 2012 / 2013

Hanging Baskets € 3.856,34
Muurschilderingen € 6.764,00
Promotie en nieuwsbrieven € 2.943,33
kosten voor organisatie € 1541.89
Plantmateriaal € 3.067,00
Plantenmarkt € 1.303,05

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *